Skip to main content

Nastavení hesla - FEL


  • Heslo musí být 8-27 znaků. dlouhé.
  • Přípustné znaky jsou: [a-z], [A-Z], [0-9], [!#%&()[]*,./:;<=>?@^_`{|}~-]
  • Heslo se nesmí shodovat s heslem ČVUT

Version 4.3 Copyright © FEE CTU 2000-2023 Contact: udb@fel.cvut.cz