Skip to main content

Uživatelé

Jméno
Mgr. Josef Dvořák, Ph.D.
Uživatelské jméno dvorajo4
Email josef.dvorak@fel.cvut.cz
Pracoviště Katedra matematiky (13101)
Místnost Praha, Jugoslávských partyzánů , B-520e
Mobilní telefon +420721802878
Domovská stránka https://math.fel.cvut.cz/cz/lide/dvorajo4/
Vztah k fakultě Lektor
ORCID 0000-0002-8435-2542

Version 4.3 Copyright © FEE CTU 2000-2023 Contact: udb@fel.cvut.cz