Skip to main content

Uživatelé

Jméno
Ing. Bogdan Kostov
Uživatelské jméno kostobog
Email kostobog@fel.cvut.cz
Pracoviště Skupina znalostních softwarových systémů (13145)
Telefon +420 22435 7510
Místnost Praha, Resslova 9, E-306 (vchod Karlovo náměstí 13)
Vztah k fakultě Vědecký pracovník
ORCID 0000-0003-2850-2582

Version 4.3 Copyright © FEE CTU 2000-2023 Contact: udb@fel.cvut.cz