Skip to main content

Uživatelé

Jméno
Ing. Petr Křemen, Ph.D.
Uživatelské jméno kremep1
Email kremep1@fel.cvut.cz
Pracoviště Skupina znalostních softwarových systémů (13145)
Telefon +420 22435 7350
Místnost Praha, Resslova 9, E-116 (vchod Karlovo náměstí 13)
Vztah k fakultě Odborný asistent
ORCID 0000-0001-6299-4766

Version 4.1lb Copyright © FEE CTU 2000-2019 Contact: udb@fel.cvut.cz