Skip to main content

Uživatelé

Jméno
Ing. Matej Uhrín
Uživatelské jméno uhrinmat
Email uhrinmat@fel.cvut.cz
Pracoviště Katedra počítačů (13136)
Intelligent Data Analysis (13143)
Místnost Praha, Resslova 9, E-435 (vchod Karlovo náměstí 13)
Vztah k fakultě postgraduální student - prezenční studium
Vědecký pracovník
ORCID 0000-0003-4208-6503

Version 4.1lb Copyright © FEE CTU 2000-2019 Contact: udb@fel.cvut.cz