Skip to main content

Pracoviště

Departments −> 13136 −> 13142
Pracoviště Kabinet výuky informatiky (13142)
Vedoucí doc. Ing. Jiří Kléma, Ph.D.

Version 4.3 Copyright © FEE CTU 2000-2023 Contact: udb@fel.cvut.cz