Skip to main content

Pracoviště

Departments −> 13136 −> 13144
Pracoviště Software Engineering and Networking (13144)
Vedoucí doc. Ing. Jiří Vokřínek, Ph.D.

Version 4.0lb Copyright © FEE CTU 2000-2018 Contact: udb@fel.cvut.cz