Skip to main content

Pracoviště

Departments −> 13903
Pracoviště Oddělení proděkana pro informační technologie (13903)
Vedoucí Ing. Jan Kočí

Version 4.0lb Copyright © FEE CTU 2000-2018 Contact: udb@fel.cvut.cz