Skip to main content

Pracoviště

Departments −> 13903
Pracoviště Oddělení proděkana pro informační technologie (13903)
Vedoucí Ing. Jan Kočí

Version 3.4 Copyright © FEE CTU 2000-2016 Contact: udb@fel.cvut.cz