Skip to main content

Pracoviště

Departments −> 13136 −> 13143
Pracoviště Intelligent Data Analysis (13143)
Vedoucí prof. Ing. Filip Železný, Ph.D.

Version 4.3 Copyright © FEE CTU 2000-2023 Contact: udb@fel.cvut.cz