Skip to main content

Pracoviště

Departments −> 13133 −> 13162
Pracoviště Skupina vizuálního rozpoznávání (13162)
Vedoucí prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D.

Version 4.3 Copyright © FEE CTU 2000-2023 Contact: udb@fel.cvut.cz