Skip to main content

Pracoviště

Departments −> 13133 −> 13163
Pracoviště Algoritmy pro biomedicínské zobrazování (13163)
Vedoucí prof. Dr. Ing. Jan Kybic

Version 4.3 Copyright © FEE CTU 2000-2023 Contact: udb@fel.cvut.cz