Skip to main content

Pracoviště

Departments −> 13133 −> 13164
Pracoviště Vidění pro roboty a autonomní systémy (13164)
Vedoucí doc. Ing. Tomáš Svoboda, Ph.D.

Version 4.1lb Copyright © FEE CTU 2000-2019 Contact: udb@fel.cvut.cz