Skip to main content

Pracoviště

Departments −> 13133 −> 13164
Pracoviště Vidění pro roboty a autonomní systémy (13164)
Vedoucí prof. Ing. Tomáš Svoboda, Ph.D.

Version 4.3 Copyright © FEE CTU 2000-2023 Contact: udb@fel.cvut.cz