Skip to main content

Pracoviště

Departments −> 13133 −> 13166
Pracoviště Analýza a interpretace biomedicínských dat (13166)
Vedoucí doc. Ing. Daniel Novák, Ph.D.

Version 4.3 Copyright © FEE CTU 2000-2023 Contact: udb@fel.cvut.cz