Skip to main content

Pracoviště

Departments −> 13133 −> 13168
Pracoviště Strojové učení (13168)
Vedoucí doc. Ing. Tomáš Werner, Ph.D.

Version 4.3 Copyright © FEE CTU 2000-2023 Contact: udb@fel.cvut.cz