Skip to main content

Pracoviště

Departments −> 13901 −> 13921
Pracoviště Oddělení vědy a výzkumu (13921)
Vedoucí RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.
Sekretářka Ludmila Mikšovská

Version 4.3 Copyright © FEE CTU 2000-2023 Contact: udb@fel.cvut.cz