Skip to main content

Pracoviště

Departments −> 13923
Pracoviště Oddělení vnějších vztahů - PR (13923)
Vedoucí Ing. Mgr. Radovan Suk

Version 4.3 Copyright © FEE CTU 2000-2023 Contact: udb@fel.cvut.cz